مرتبط با : حرف های دل , 

n00017525-b.jpg

بارون میباره آره بارون اشک
مثل گریه های شب اخره
یکی روضه میخونه اینجا هنوز
یکی داره اینجا دلو میبره
____________________

دیگه من نمیتونم آروم بشم ***نمیشه هوای شهادت نکردهوای راهیان نور به سرم زده

خیلی دلم میخواد خیلی