یکی از مخاطبینم پست گذاشته:


اگر یه زن دیدید که جلوی چادرشو باز کرده و فکشو کامل باز کرده و دستاشو گذاشته پشت گوشش و داره برات شکلک درمیاره و زل زده تو چشماتو ثابت ایستاده
.
.
.
.
.
.باور کن قصدش آمار دادن به تو نیست داره کش مقنعهشو میزون میکنه

جواب من، یک دختر چادری به ایشون و تمام کسانی که همچین نظرانی دارند:

اومدم خطابت کنم برادر

اما دیدم کلمه ی مقدسی است، برای هر کسی نباید از این کلمه استفاده کرد!

اما

درمورد چادرم

مانده تا بفهمی چادر چیست!!!

تا به حال فکر کردی چرا در گرمای تابستان
در سرمای زمستان
درباران های بهاری
و در بادهای پاییز

باز سرم می کنم؟؟؟؟

مانده تا بفهمی چادر چیست!

در وصف چادر هیچ کلمه ای پیدا نکردم که حقانیتش را به معنای واقعی بیان کند

فقط بدان
من
یک دختر چادری

عاشق چادرم هستم

و چادرم رو
باهیچ چیزی در دنیا
عوض نمی کنم

چادر من
لبیک یا فاطمه (س)است

تو هم بدان
عاقبت
روز قیامت
من چادری
باید
تو را
شفاعت کنم
تا نجات یابی
از دوزخ

به امید آن روز....