الهی !

من نه آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
 
در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی

پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی

کس به غیر از تو نخواهم ، چه بخواهی چه نخواهی !

باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی ...


+

شهادت مولایمان،امیر مومنان علیه السلام تسلیت باد

در لیالی قدر التماس دعا